Bogen Barnehage

Foreldresitater

Godt samarbeidsklima Stor kreativitet og skaperevne Liten barnehage, alle blir tatt vare på Mye bruk av nærmiljø, skog og vann Stabil arbeidskraft, kontinuitet Solid og trygg økonomi Glede og humor


Josephine Baker

Mennesket er som en bukett blomster Hver har sin farge Hver har sin duft Det er det som gjør at de blir så fine sammen

Adr:               Øvre Bogenvei 36, 3152 Tolvsrød
Tlf:                33 32 62 03 / 920 14 993
E-post:           bogen@bogenbarn.no
Styrer:           Kari Floan Knutsen
Åpningstid:     07:30 - 16:30
Plasser:          Én avdeling med 18 plasser, 1-6 år, hele og delte plasser.

Visjon

"I Bogen Barnehage skal vi lære å ta vare på hverandre, gi individuelle utviklingsmuligheter, ta vare på opplevelsen, nærmiljøet og den fantastiske naturen som er lett tilgjengelig for oss."

Beskrivelse

Bogen Barnehage er en foreldreeid barnehage med én avdeling. Barnehagen ligger like ved Tolvsrød sentrum, fint tilrettelagt i skogen, og samtidig nært sjøen. I Bogen Barnehage er vi opptatt av omsorg for hverandre, faglig styrke, "gyldne øyeblikk" og et nært foreldresamarbeid.

Gjennom vårt daglige arbeid gir vi barna, foreldrene og personalet trygghet. Miljøet vårt preges av tillit og toleranse, og bidrar dermed til utfoldelse og utvikling. Vi deler erfaringer og følelser, vi har bevisste mål, og vi prioriterer tid til evaluering og selvutvikling.

Personalet ser fram til et fruktbart samarbeid med nye foreldre/foresatte. Vi gleder oss til å bli kjent med barna og familien!